Gi en klem til en kommuneansatt

Til tider er debatten nærmest mobbing av rådhusansatte og deres jobbinnsats.

OMSTRIDT: Framtidig organisering av Singsås bo- og dagsenter er omstridt. Og menst striden står, skal de ansatte her og ellers i kommunen levere så gode tjenester at beboerne ikke berøres.  Foto: Marthe Eid

Meninger

KOMMENTAR: Det er ikke enkelt å være ansatt i norske kommuner, i alle fall ikke i Midtre Gauldal nå som de står foran harde kostnadskutt.