Melhus sentrum – også for ungdommen?

Hvordan skal man få et sentrum som alle aldersgrupper kan trives i?

OFFISIELL ÅPNING: Den planlagte skateparken ble i stedet en aktivitetspark med trimapparater. Gunnar Krogstad klippet snora på åpningsdagen, mens Benito Buso og Åse Marie Haugnæss var snorholdere.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Torgeir Gunleiksrud, pensjonist:

Det diskuteres mye for tiden hvordan Melhus sentrum skal utformes for at det skal fungere bedre og bli attraktiv for alle aldersgrupper.

Når det gjelder å gjøre sentrum mer attraktiv for ungdom synes jeg det ga en svært dårlig signaleffekt overfor ungdommen at en først bestemte at skateparken skulle plasseres i sentrum (og startet bygginga der), men så plasserte den langt unna sentrum. Og erfaringene så langt har vist at skateparken med sin beliggenhet og sine elementer ikke har blitt noen suksess.


Melhus får den røde plass

Betongflata utenfor Buen blir endelig til en minipark med trimapparater og benker.

 

Melhus Skysstasjon har venterom for publikum. Det er det behov for når en vet hvor ofte bussene fra Trondheim ikke klarer å følge rutetidene. Dette venterommet er nå stengt fredag kveld, hele lørdag og søndag. Stengningen begrunnes med hærverk og tilgrising, spesielt i helgene. Det er synd det har blitt sånn i Melhus. Jeg tror imidlertid at dette er et rop om hjelp fra ungdom som ikke finner seg til rette i de organiserte aktivitetene og som savner steder å være i Melhus sentrum.