Bygg heller videre for å styrke næringen

Vi observerer at opposisjonen i Melhus kommunestyre også i år hevder at Gaula Natursenter ikke har livets rett.

Gunn Heidi Nakrem 

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Bjørn Enge, styreleder ved Gaula Natursenter AS

Siri Stav, styreleder i Gaula Elveierlag

Torstein Rognes, daglig leder ved Gaula Natursenter AS

Vedrørende Gaula Natursenter as

Viser til artikkel publisert på nettutgaven til Trønderbladet 29/11 då. De undertegnede finner grunn til å kommentere påstander fremsatt i artikkelen.

Vil ha ansettelseskontroll

Opposisjonen mener at det må innføres ansettelseskontroll i Melhus kommune for å spare penger, og at Melhus skal ut av Gaula natursenter.


Vi observerer at opposisjonen i Melhus kommunestyre også i år hevder at Gaula Natursenter ikke har livets rett.

Vi ønsker å bemerke:

- Det vises i artikkelen til et beløp på kr 500.000. Dette er noe vi ikke kjenner igjen. Melhus sitt årlige bidrag til selskapet er på kr 250.000.

- Melhus kommune er medeier i aksjeselskapet og har således et ansvar for å bidra til utvikling og måloppnåelse for selskapet. Sånn sett går opposisjonen til angrep på eget selskap.

- Det blir videre påstått at Melhus kommune ikke har noe som helst utbytte av Gaula Natursenter. Dette står i sterk kontrast til de signaler vi får fra næringen som driver med turisme og reiseliv i Melhus.

God investering

- Lakseelven Gaula er den sterkeste merkevaren Gauldalen har og omsetter for et tresifret millionbeløp hvert år, bare i Melhus kommune er det 230 grunneiere der de fleste har næringsinntekter knyttet til Gaula.

Dette ønsker Melhuslista seg til jul

Dersom Melhuslista fikk bestemme, ble det mange pakker under juletreet.


Gaula Natursenter er en svært sentral servicefunksjon for å maksimere dette.

Hvis man da setter indirekte og direkte skatteinngang opp mot innsats, så vil Gaula Natursenter være en god investering for Melhus og de øvrige kommunene i Gauldalen.

- Det ligger fortsatt et stort utviklingspotensial i reiselivsnæringen i Gauldalen. Skal vi lykkes med dette bør ikke utgangspunktet være å avvikle det lille vi har, men heller bygge videre for å styrke næringen i den videre satsningen.

Kommunene skal i denne sammenheng være en tilrettelegger for næringen. I Gauldalen har vi faktisk lyktes med å ha en felles ressurs på tvers av kommunegrensene noe som er svært ressurseffektivt.

God utvikling

- Kommunene i Gauldalen har gjennom Gaula Natursenter en felles arena for samarbeid og utvikling. Våre tilreisende kunder bryr seg ikke om kommunegrenser, men verdsetter en sentral plassering ved trafikknutepunktet på Støren.

Fisker ble utestengt fra Gaula og tapte i retten

For første gang i Norge har en utestengt laksefisker gått rettens vei.


- Visit Norway blir nevnt i artikkelen. Gaula Natursenter er på denne plattformen, men det er viktig å huske at Visit Norway er en markedsføringskanal, og ikke en arena for utvikling.

Kan avslutningsvis orientere om at Gaula Natursenter har hatt en god utvikling i omsetning og besøkstall noe som burde glede eierkommunene.