Er det riktig å ikke ta betalt?

Jeg viser til politiker og hytteeier Svein Otto Nilsen sitt leserinnlegg i Trønderbladet fredag 10. november. Jeg skal forsøke å svare opp noe av det han skriver.

HYTTERENOVASJON: Envina har planlagt ordningen med hytterenovasjon ut fra å ha størst mulig dekning til lavest mulig pris, skriver daglig leder Erik Fenstad i dette innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Erik Fenstad, daglig leder, Envina IKS

Envina har planlagt ordningen med hytterenovasjon ut fra å ha størst mulig dekning til lavest mulig pris. Det vil si at vi har kartlagt hvor hyttene ligger (se bilde i Trønderbladet 7.11.2017), og forsøkt å plassere ut containere der hvor vi antar at de fleste kjører når de skal til eller fra hytten sin.

Er det riktig at en hytteeier må kjøre milevis for å kaste søppelet?

Leserinnlegg: Det er umoralsk å kreve inn en ekstra renovasjonsavgift og samtidig ikke følge opp med søppelpunkter som gjør at folk har mulighet til å bruke disse, skriver Svein Otto Nilsen.


Vi har ikke tatt hensyn til hvor eieren bor, da over 50 prosent ikke bor i Melhus kommune.

Når det er så mange som ikke bor i Melhus kommune, og dermed må reise et stykke, så antar vi at mange ønsker å kvitte seg med avfallet før de kommer hjem.

Plasseringen av containerne hensyntar derfor hovedveiene inn og ut av Melhus.

En eiendom produserer i seg selv avfall selv om ingen bruker hytta. Ja, du leste rett. Over tid trenger hytta vedlikehold.


Nå blir det pålagt renovasjon for hytter i Melhus

Eiere av rundt 1000 fritidseiendommer blir fra neste år pålagt å betale for hytterenovasjon, og i høst setter Envina opp åtte søppelcontainere.


Noen planker skal byttes ut, noe maling må til på solveggen, og det gamle eternittaket må skiftes ut.

Alt dette er farlig avfall, og man kan med loven i hånden kreve å få levert det GRATIS på våre gjenvinningsstasjoner. Er det da rett at forurenser IKKE betaler? Og er det rett at det er innbyggerne i Melhus kommune som må betale for dette hvis hytteeieren er fra Trondheim. Over 15 % av de som eier hytte i Melhus bor i Trondheim.

Så til det moralske. Envina mener at det å følge loven er innenfor det å være moralsk. Forurensingslovens §30 gir kommunen et pålegg om å samle inn avfall fra husholdninger, herunder hytter.

Ut fra prinsippet om at forurenser betaler, så er det lov å ta et gebyr for denne tjenesten. Dette er hjemlet i den kommunale renovasjonsforskriften, og avgiften blir vedtatt av kommunestyret hver høst.

Vi har sendt brev til samtlige 970 hytteeiere i kommunen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på alternative plasseringer av containerne.

Dette vil vi jobbe med utover vinteren. Uansett, tjenesten er gratis ut 2017, og vi håper at hytteeierne benytter seg av tilbudet.