Fartshumpene uteblir

SPJELDDALEN: Et mangfold med små barn som bor i området kan være ganske utsatt ettersom de leker seg langs denne veien og dens sideveier, skriver Herman Engen i innlegget.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Skrevet av Herman Engen, for Spjelddalen Velforening

Våren 2017, altså i år, startet det som skulle vise seg å bli en evig kamp mot kommunen for å få vår søknad om å legge to fartshumper gjennom boligfeltet i Spjelddalen vurdert og forhåpentligvis godkjent.


De egenfinansierte skiltene med «Kjør forsiktig - Barn leker» hindrer desverre ikke enkelte bilister i å dempe farten. Et mangfold med små barn som bor i området kan være ganske utsatt ettersom de leker seg langs denne veien og dens sideveier.

Vi som bor her tar skiltet og omstendighetene på alvor, men siden dette er en offentlig vei er det mange andre bilister som ferdes her og ikke tenker i de baner. Siden søknaden ble sendt, og med påfølgende telefonsamtaler med en ingeniør fra Næring, plan og forvaltning har ingenting skjedd.

Lei av å vente sendte jeg derfor et skriv til enhetslederen ved nevnte avdeling, men ble ganske så oppgitt av svaret. Der stod det at dette ikke var hennes ansvarsområde, slik at skrivet derfor ble oversendt rådmannen med beskjed om at jeg måtte kontakte han når det gjaldt den videre saksgangen!

Fartshumper i Spjelddalen

Jeg vil gjerne få kommentere innlegget i Trønderbladet sist fredag, angående fartshumper i Spjelddalen/Spjeldvangen.


Dette syntes jeg var en merkelig vending. Er det ingen som tør stå frem og vise ansvar, og er virkelig en slik liten sak noe for en rådmann? Nei, dette måtte jeg sjekke og googlet følgende: Sitat: «Rådmann, kommunal tjenestemann. Rådmannen er den vanlige tituleringen på øverste sjef for den kommunale administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» Sitat slutt.

At en rådmann skal involvere seg i saker på et slikt nivå er for meg helt ubegripelig. Da skjønner jeg iallefall godt at det skal ansettes fire nye sjefer i administrasjonen. Dette blir for meg det samme som om en arbeidsleder på Aker Kværner må sende over en søknad til sin konsernsjef om å få legge to ekstra kumlokk på et anleggsområde. For meg ser det ut som om hele saken blir trenert helt til vi gir opp, men dengang ei. Derfor fester jeg lit til at rådmannen nå gjør et eller annet for å få avsluttet denne "fillesaken" en gang for alle. På forhånd takk!