Gratulerer med fredspris og forbud mot atomvåpen

Nei til atomvåpen i Trondheim gratulerer alle som har bidratt til at ICAN får Nobels Fredspris for 2017 og til FNs avtale om et forbud mot atomvåpen.

FREDSPRIS TIL ICAN: Nei til atomvåpen i Trondheim gratulerer alle, organisasjoner og enkeltpersoner, som har bidratt til at ICAN får Nobels Fredspris for 2017, skriver innleggsforfatterne. Her er direktør Beatrice Fihn, styremedlem Grethe Ostern (t. h.) og koordinator Daniel Hogsta i ICAN.  Foto: NTB / Reuters

Meninger

Skrevet av Arne Fjelnseth og Hagbart Vebostad, Nei til atomvåpen i Trondheim

Nei til atomvåpen i Trondheim gratulerer alle, organisasjoner og enkeltpersoner, som har bidratt til at ICAN får Nobels Fredspris for 2017 og til FNs avtale om et forbud mot atomvåpen som 122 land ble enige om i New York tidligere i år.

Ikkespredningsavtalen (NPT) fra 1970 forutsetter at atomvåpenstatene gradvis skal eliminere sine lagre av atomvåpen. FN-vedtaket om et forbud mot atomvåpen kan er et viktig skritt i retning av en atomvåpenfri verden. Den norske regjering må nå signere FN-avtalen om et atomvåpenforbud. Om uviljen mot å gjøre dette fortsatt er like stor, må Stortinget tvinge (instruere) regjeringen til å gjøre dette. Folkets vilje er klar.

På denne måten kan vårt land bidra til reelle nedrustningsforhandlinger, både av konvensjonelle og kjernefysiske våpen, hvor alle parter må være forpliktet til å ta hensyn til de enkelte staters sikkerhetsbehov. I følge det svenske freds-forskningsinstituttet SIPRI er for eksempel USA og de vestlige land fullstendig overlegne Russland i konvensjonell militær slagkraft.

Vi må være innstilt på at det vil ta tid før reelle nedrustningsforhandlinger vil komme i gang. Medlemsorganisasjonen NTA (Nei til atomvåpen) sammen med ICAN, må være en pådriver i kravet om at den norske regjeringen må spille en ledende rolle i arbeidet for å få i gang reelle nedrustningsforhandlinger.


Vi må ikke la våpenindustrien og krigsprofitører få fortsette sitt skitne spill, som vil føre verden ut i en total katastrofe. De globale ressursene må brukes til å av-verge en global klima- og miljøkatastrofe, og til å få til en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser, (som en ny økonomisk verdensorden NØV var et forsøk på) som vil gjøre det mulig å skape en mer rettferdig verden. Dermed vil vi få større muligheter til å unngå framtidige voldelige konflikter.