Opphøyd fortau?

Merkelig underskilt på Melhus.

  Foto: privat

Meninger

Skrevet av Bjørn Branem

I Melhus sentrum har det ei tid stått to skilt om ujevn veg.


Disse skiltene har et noe merkelig underskilt...

Jeg har i alle fall ikke merket noe til at FORTAUET er

opphøyd...

Vikepliktsskilt i miljøgata

Innringer etterlyser forklaring på dette skiltet