Skolens klasseskille som ingen snakker om

Elevenes opplæring skal ikke være avhengig av bosted.

DISTRIKTET: Vi er i ferd med å utvikle et klasseskille – som i stor grad rammer distriktet, skriver innleggsforfatteren. Her skal ei elevgruppe på Gåsbakken skole ha utegym i finværet i forrige uke.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Til tross for tverrpolitisk enighet om at lærere med høy kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes opplæring, får stadig flere elever undervisning av personer uten lærerkompetanse.

Ukvalifiserte lærere

Ukvalifiserte underviser 1,5 millioner skoletimer hvert år. Lærermangelen er størst utenfor de største byene og lengst nord i landet. Er det derfor den politiske viljen til å sette inn tiltak er nesten fraværende?

Regjeringens krav om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen gir tomme studieplasser. De viktigste årene – 1-7. trinn – er de som rammes hardest. Kompetansekravene i basisfagene er skjerpet, og nå skal alle lærerne ta en mastergrad. Det stilles stadig høyere krav til en kvalifisert lærer. Samtidig øker forskjellene.

Rammer distriktet

Vi er i ferd med å utvikle et klasseskille – som i stor grad rammer distriktet. Skal trenden snus trengs handlingskraft.

Gi elever lovfestet rett til undervisning av en kvalifisert lærer, og gi foresatte rett til informasjon om antall skoletimer som er gjennomført med ukvalifisert eller uten at det er satt inn lærer i det hele tatt. Innfør en lovbestemmelse som presiserer vilkårene for bruk av assistenter i opplæringa.


Ta i bruk konkurransedyktige betingelser og gode arbeidsvilkår slik at noen av de 37 000 lærerne som utgjør reservestyrken kan hentes tilbake til skolen. Gi et tydeligere regelverk som forplikter skoleeier i å legge til rette for kvalifisering for de uten godkjent utdanning som jobber i skolen.

Pålegg arbeidsgiverne en mer aktiv rekruttering med krav om å dokumentere at de har prøvd å rekruttere kvalifiserte søkere til lærerstillinger. Bruk tilsyn mer aktivt for å sikre at ikke ukvalifiserte brukes i strid med regelverket. Innfør hjemmel for effektive sanksjoner i opplæringsloven til bruk når brudd på regelverket avdekkes.


Særskilte tiltak

Innfør særskilte statlige tiltak som omfatter små distriktskommuner slik at skolene kan rekruttere kvalifiserte lærere. For eksempel stipendordninger, nedskriving av studiegjeld, tilbud om bolig, ekstra lønnstilskudd.

Elevenes opplæring skal ikke være avhengig av bosted. Skolens klasseskille må fjernes.