Kjent i Melhus

I bladet var det nyleg referert frå ein innringar som klaga på at løypene til «Kjent i Melhus»-postane var dårleg merkte.

Torbjørn Tranmæl   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrive av Torbjørn Tranmæl

Det kan nok finnast stader der merkinga kunne vore betre, men dersom ein brukar kart og les forklaringa nøye vil det gå bra. Eg finn difor klagen er grunnlaus og tykkjer det er merkeleg at TB ukritisk formidlar slike innspel utan å freista finna ut om det er hald i påstandane.

Fant ikke postene

- Vi måtte gi oss.


«Kjent i Melhus» er eit sers godt tiltak som gjev mange høve til å koma seg ut til stader der dei elles ikkje ville ferdast.

Det er mykje arbeid med å merka løypene og setta ut postane.

Dei som tek på seg ansvaret for dette fortenes stor ros.

Jegerne må unngå å skape morløse kalver

Det er et viktig prinsipp at jegerne skal unngå å felle mordyr fra kalv. Likevel skjer dette for ofte.


Vonar at det blir ny runde med «Kjent i Melhus» neste år.