Leve havet og framtida!

Vi er alle heldige som får leve i et av de vakreste landene i verden.

TRUET: Utenfor Lofoten samles det årlig millioner av fisk, og det håves inn milliarder av kroner samtidig som det ansettes tusenvis av mennesker. Men, dette er nå under økende trussel, skriver kronikkforfatteren. Her oversiktsbilde fra Reine i Lofoten. 

Meninger

Skrevet av Alexander W. Lyngstad, Støren, Melhus Sosialistisk Ungdom

Våre ville fjell, idylliske fjorder og krystallblå hav omringer hele landet og tiltrekker millioner av turister hvert eneste år, et tall som bare blir større. Dette har vi ikke råd til å miste.

En destinasjon for svært mange av turistene er perlen som er Lofoten, hvor så mange som én million mennesker besøker gjennom et år. Turisme og fiskerinæringa er hovednæringene som Lofoten, og området rundt, lever av.

Fiske her har eksistert og blomstret i hundrevis av år.

Utenfor Lofoten samles det årlig millioner av fisk, og det håves inn milliarder av kroner samtidig som det ansettes tusenvis av mennesker. Men, dette er nå under økende trussel.

Oljepartiene Arbeiderpartiet, Frp og Høyre har i en årrekke forsøkt å dra oljeindustrien inn til området. En industri som vi vet står for gigantutslipp, i en verden som står i en global klimakrise, en krise som bare kommer til å bli verre, om ikke vi endrer kurs. En industri som direkte truer næringslivet som har eksistert i øygruppen, og området rundt, i hundrevis av år. En industri som er alt annet enn velkommen av lokalbefolkningen, samt et flertall av den øvrige norske befolkning.

Det er mange som argumenterer for at vi trenger mer kunnskap om emnet, men det alt annet enn sant. Siden 2003 har det blitt utgitt hele 93 rapporter med kunnskap angående oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De fraråder klart oljeboring i området!


Fra disse rapportene vi vet at maksimalt 1000 nye jobber nord for Namsos kan bli skapt av oljenæringa. Isolert sett, så kan dette høres flott ut, men ikke når man ser hele bildet. Fordi, denne industrien vet vi er en direkte trussel mot de tradisjonsrike og bærekraftige næringene som allerede eksisterer i regionen.

I dag, så vet vi at det jobber 6500 mennesker i området til sammen i turistnæringa og fiskerinæringa, med potensiale for langt, langt flere. Dette er rundt en fjerdedel av Lofotens totale innbyggertall. Videre så vet vi at seismikk og potensielt oljesøl og turisme og fiskeri, er ingen god blanding. Ved en ulykke så er det 6500 eksisterende arbeidsplasser som står på linja. Dette er 6500 mennesker som kan se sin arbeidsplass forsvinne over natta.

Manglende toleranse for dyr

Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr.  Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. 


Til slutt, så vet vi at oljealderen må være over. Vi kan ikke fortsette å pumpe opp mer olje, om vi skal ha noe håp om å unnslippe den overhengende katastrofen som er de menneskeskapte klimaendringene. Vi vet at vi må tørre å satse på de bærekraftige løsningene, om vi skal ha noe å leve av i fremtiden, og heldigvis for oss er vi i en perfekt posisjon til å gjøre nettopp det. Våre fjell og elver tillater oss å produsere gigantiske mengder med grønn energi, som brukes til å utvikle verdens mest miljøvennlige aluminium, samt en rekke annen grønn produksjon. Vi vet også at rapporter fra nærings- og fiskeridepartementet anslår flere hundre milliarder kroner i omsetning og opp mot 24000 nye bærekraftige arbeidsplasser i de nordligere regionene, om vi satser på de fornybare maritime næringene, innen 2050.

Vi vet at vi må ha en radikal ending i dagens økonomi, og den endringen kan vi skaffe sammen.

Så la oss verne Lofoten, Vesterålen og Senja, fjerne dagens oljesubsidier og ikke åpne flere oljefelt. La oss heller bruke ressursene på fremtidens næringer, oljealderen er over.