Barnevernet er ikke hva vi tror

Barnevernet fremstår ofte i media som hjelpere, men dessverre er sannheten ofte en noe annen.

KJEMPE FOR BARNET: Det er nå på tide at man får et uavhengig ombud som kan og vil kjempe for rettsikkerheten og tryggheten for det enkelte barn. Dagens fylkesnemnd er rett og slett som bukken og havresekken, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto 

Meninger

De har makt og den bruker de oftere enn mange tror. Altfor ofte er fokuset å fjerne barn fra familier selv om de forfekter noe helt annet i media.

Det er nå på tide at man får et uavhengig ombud som kan og vil kjempe for rettsikkerheten og tryggheten for det enkelte barn. Dagens fylkesnemnd er rett og slett som bukken og havresekken og ingen uavhengighet til barnevernets maktapparat.

Mange spør meg om hva vi skulle ha gjort uten et barnevern. Det er klart at man må ha et barnevernsapparat, men da må foreldrene, besteforeldrene og ikke minst barna oppleve at det er en hjelp.

Et annerledes skoleår

5- og 6-åringer gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?


Jeg har gjennom mitt lange politiske liv i Trondheim bystyre hørt mange forferdelige historier som det er til å gråte av. Det er ikke rart at mange advokater ikke ønsker å ta barnevernssaker.

Media har i flere år hatt en evne til å vinkle sakene på en måte som gjør at man sitter igjen med et inntrykk av at barnevernet har gjort alt de kan. Man retter kun fokuset på at det er for lite midler. Kanskje ville barna fått god hjelp ved enkle tiltak i hjemmet, i istedenfor å tvangsflytte barna og det er dessverre mange barn som lengter hjem.

Manglende toleranse for dyr

Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr.  Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. 


Tiden er inne for å se på om også barnevernssektoren i kommunene skal ha et brukerutvalg.

Brukerutvalget skal ha som mål å øke tilliten til barnevernet som igjen kan gi tryggere og bedre barnevern.

Jeg skulle svært gjerne sett at folkevalgte fikk bedre kunnskap som grunnlag for engasjement rundt barnevernsspørsmål.

Er løsningen at folkevalgte diskuterer enkeltbarn i et klientutvalg, eller er det bedre at politikerne kun får overordnede statusrapporter?

Svein Otto Nilsen, 1. kandidat på Pensjonistpartiets stortingsliste i Nord-Trøndelag og fylkestingsrepresentant i Trøndelag