Kampanjedag med Jorodd Aspjell

Arbeiderpartiet gjennomførte kampanjedag på lørdag 5. august, og Skaun Arbeiderparti hadde stand i Børsa og Buvika.

PÅ STAND I BUVIKA: Fra venstre Jorodd Asphjell, Ove Sem, Siri Grøttjord, Asbjørn Leraand, Georg Heggelund og Eivind Stende. Ove, Siri, Asbjørn og Eivind er alle i kommunestyret i Skaun, mens Georg er med i kontrollutvalget. 

Meninger

Jorodd Asphjell som er 3. kandidat for Arbeiderparti i Sør-Trøndelag deltok både i Buvika og Børsa. Jorodd hadde samtaler med mange velgere. Han er en stor ressurs for Trøndelag og bidrar i sitt politiske arbeid til en helhetlig og ansvarlig politikk, og har gode svar på de mange samfunnspolitiske spørsmål.

Borgerlønn vil komme

Penger på konto hver måned – uten å måtte jobbe. Galskap eller glassklar fornuft.


Et av spørsmålene som mange stilte var: Hva betyr «Alle skal med».

Når det gjelder arbeidslivssatsning, er Arbeiderpartiet opptatt av å få flere inn i arbeid og en særskilt satsning i forhold til unge arbeidsledige.

Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, kan de bli stående utenfor arbeidslivet i lange perioder i sitt liv.

Jeg ser muligheten for at saken kan bli prøvd på nytt

Sigmund Gråbak (Melhuslista), debatten om Koloåsen steinbrudd


Det er alvorlig for de unge, og som samfunn har vi heller ikke råd til det. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en bred pakke for å få unge inn i arbeidslivet, og et løfte om å bevilge minst 1 milliard kroner til yrkesfag i neste periode.

Vi vektlegger i tillegg å sikre trygge og gode ansettelsesforhold for arbeidstakere og sikre et godt arbeidsmiljø.

Skuffet over manglende påfyll

Var på en kafé forleden for å ta en kaffekopp og noe å bite i, men der var det så godt som tomt for mat i smørbrøddisken.


Arbeiderpartiet vil ha en særskilt satsning innenfor eldrepolitikken, og understreke at det viktigste i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse. Arbeiderpartiet vil prioritere omsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før. Og sist, men ikke minst, vil Ap ha betydelig satsning på skoler og barnehager, både når det gjelder lærertetthet i skolen og kompetanseløft for barnehageansatte.

Av lokale saker var det kollektivtilbudet (busstilbudet) på FV 800, der folk bor.

Videre tilbud til barn og unge som ikke spiller fotball og eller håndball og driver med idrett. Dette er noe vi har drøftet politisk, og som det jobbes med.

Generelt vil vi si at det var god stemning både i Buvika og Børsa.

Skaun Arbeiderparti