Hva vet en hvit mann på 40 om hverdagen til ungdom?

Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret.

TIPS: Mitt tips til førstegangsvelgere som ikke vet hva de skal stemme er å begynne med en sak som engasjerer deg, skriver Alida Domaas i kronikken. 

Meninger

Derfor må valgdeltakelsen være høy, og velgergrupper i alle lag av befolkningen bør delta i størst mulig grad. Førstegangsvelgere utgjør 3 prosent av de stemmeberettigede og valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2013 lå på 66 prosent. Dette er rundt 10 prosent lavere enn befolkningen som helhet. Dette betyr ikke at vi ungdom er mindre opptatt av politikk enn befolkningen for øvrig. Det handler heller om vår livsfase enn alder. Som ung er livet preget av forandring, usikkerhet og livsvalg. De fleste av oss flytter hjemmefra, og snur opp ned på en tidligere stabil hverdag. Enten man drar på folkehøgskole, i militæret, til universitetet, eller gjør noe helt annet er forandring stikkordet. Mange har også dårlig økonomi.

Manglende toleranse for dyr

Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr.  Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. 


Det å stemme er et overskuddsarbeid. Når en må etablere seg på nytt i en ny by, finne hybel, kjøpe skolebøker, få deltidsjobb, bli kjent med nye mennesker kan det å sett seg inn i de politiske spørsmålene og partienes standpunkter virke som mye arbeid. Og om en aldri – eller bare en gang – har stemt før, kan veien til stemmelokalet virke veldig lang. Men ønsker du som førstegangsvelger at det bare er de som er godt etablert, har fast jobb, relativt god inntekt som skal bestemme over din hverdag? Hva vet en far på 40 med fast jobb, 2 barn, hus og hund om hvordan du har det som student? Svar: ikke særlig mye. Hvis du skal ha en sjanse til å påvirke hvordan din hverdag som ung skal være, burde du ta deg tid til å gå til stemmelokalet. Du trenger ikke være enig i et parti 100 prosent, det er ingen. Selv ikke partiledere er enige i alt et partiet står for, men de er enig i de grunnleggende verdiene som skal styre samfunnet.

Faktisk helt feil om skole, Ap

En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.


Mitt tips til førstegangsvelgere som ikke vet hva de skal stemme er å begynne med en sak som engasjerer deg. Brenner du for å få et bedre kollektivtilbud der du bor? Ønsker du at boligmarkedet skal endres slik at du en gang har råd til å kjøpe en bolig, eller at studiestipendet skal økes slik at du ikke trenger å ha to deltidsjobber ved siden av studiet?

Et annerledes skoleår

5- og 6-åringer gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?


Finn det eller de partiene som mener det samme i den saken og deretter begynn å se på andre saker. Kanskje du treffer mål på første forsøk, hvis ikke er det bare å lete litt videre. For husk hver stemme har en innvirkning på hvordan samfunnet styres. Derfor bør du ta en tur innom stemmelokalet enten nå gjennom forhåndsstemming eller på valgdagen 11. september.

Alida Domaas, Leder Trøndelag SU

Ungdomskandidat til stortingsvalget for Sør-Trøndelag SV