Singsås – et godt sted å bo

De siste årene har det vært ei positiv utvikling i Singsås.

TJENESTESENTERET: Hvorfor har de egentlig valgt å flytte dit i stedet for å bo hjemme? Det er jo nettopp fordi de ikke klarer seg selv lenger! skriver innleggsforfatteren.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Mange unge folk i etableringsfasen bosetter seg her og stifter familie. Hus som blir annonsert til salgs selges med en gang, av og til trengs det ikke å annonseres en gang, det er noen som bare venter på at det skal bli ledig. På Forsetmoen er det bygd et nytt leilighetsbygg med åtte leiligheter, som alle var solgt før bygget sto ferdig.


 

I tillegg er det et eldre bygg i samme tunet med 3 leiligheter som også er bebodd. Det er nå under rehabilitering. I Singsås sentrum er det nå satt i gang bygging av leilighetsbygg, Nyheim park, der det skal bli 10 leiligheter, de fleste av disse er også solgt, noen til ungdom, og noen til litt eldre som ønsker å kvitte seg med eneboligen for å ha en litt lettvintere hverdag. Og eneboligen er det ungdom som gjerne vil ta over.

Fin skole

Skolen ble oppusset for noen år tilbake og er blitt både fin og funksjonell, likeså barnehagen som ble påbygd og pusset opp, og ble et flott sted både for barn og ansatte.

Dette gjør det selvsagt mer attraktivt for yngre folk å flytte til bygda vår. Antall barn i barnehagen øker for hvert år, og om få år vil disse kullene begynne i skolen.


 

Vi har også noen store, solide arbeidsplasser i bygda som sysselsetter mye folk, men det er mange som gjerne pendler til Støren og Trondheim på jobb, fordi de vil bo i Singsås.

MEN:

Vi har et tjenestesenter for eldre med 15 leiligheter/rom, som også er en viktig del av bygda. I tilknytning til dette er det også boliger med omsorgsleiligheter. Her får de eldre bo i nærmiljøet og får daglig besøk av slekt og naboer/venner, for det er enkelt å komme dit. Men nå er det altså vedtatt at der skal det ikke være bemanning lenger. De som bor der skal klare seg selv.

Hvorfor har de egentlig valgt å flytte dit i stedet for å bo hjemme? Det er jo nettopp fordi de ikke klarer seg selv lenger! De må ha hjelp til forskjellige ting, og de vil føle seg trygge med bemanning i nærheten hele døgnet, i stedet for å gå og legge seg alene i et tomt hus om kvelden, og vite at de kanskje må vente lenge på hjelp hvis det skulle skje noe.

Hensikten

Dette skal altså nå bli tatt fra dem. Tjenestesenteret kommer til å bli et spøkelseshus uten bemanning, ingen kommer til å ønske å flytte dit da. Alternativet blir Støren, langt fra hjem og familie og venner som kan komme på besøk.

Hva er så hensikten med denne nedbemanningen? Man skulle tro at det var for å spare penger. Men det har blitt meg fortalt at dette er de billigste institusjonsplassene i kommunen. På møte som beboere og pårørende hadde med enhetsleder for helse- og omsorg, Kristin Grindstuen, fikk de ingen svar på det de spurte om.

Overtramp

På spørsmål om hva kommunen sparte på å fase ned bemanningen på tjenestesenteret, svarte hun at: «De håpet å spare litt». Hva er dette for svar? Det må da vel være satt opp et regnestykke over hva som kan spares inn. Men det er det ingen som får se.

Dette er et overtramp mot befolkningen i Singsås. Jeg håper politikerne har fått noen tall å forholde seg til når det gjelder sparing. Hvordan kan dere politikere ellers la dere lure til å stemme for et slikt vedtak? Hvordan kan dere se bygdefolket i øynene etter å ha vært med å bestemme noe slikt. Det samme skjer vel også i Budal. Utkantene skal legges ned, koste hva det vil. Sparingen er bare et skalkeskjul. I hvert fall velger jeg å tro det så lenge ingen tall legges frem.

Jeg har nettopp blitt pensjonist og jeg er forholdsvis sprek enda og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Når jeg ikke lenger ønsker stort hus og mye jobb i og rundt huset, håper jeg å få en leilighet på Nyheim Park. Og når dette blir for strevsomt håper jeg på plass på et tjenestesenter i Singsås der noen er der for å hjelpe meg, og der jeg håper å få besøk av slekt og venner som for det meste bor i Singsås. Dette synes jeg at jeg og alle andre eldre fra Singsås fortjener etter et langt liv i arbeid for samfunnet vårt.

Kari Reiten, Singsås