Vi trenger din støtte!

Dersom det er sparing som er målet, er det vanskelig å forstå at det er det billigste alternativet som skal "nedlegges".

KJEMPER FOR BEMANNING: Pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter vil starte en underskrifskampanje for å få saken belyst og gjenopptatt i kommunestyret, skriver Mari Elin Singsaas i innlegget.  Foto: Marthe Eid

Meninger

8. mai hadde enhetsleder Kristin Grindstuen informasjonsmøte med brukere og pårørende ved Singsås bo- og dagsenter etter vedtak i kommunestyret om nedfasing av bemanningen.

Som pårørende følte vi at møtet ble intetsigende, for vi fikk ikke svar på noen av våre spørsmål. Ingen tall kom på bordet, og hvordan brukerne skulle ivaretas, ble heller ikke tilfredsstillende belyst.

Dersom det er sparing som er målet, er det vanskelig å forstå at det er det billigste alternativet som skal "nedlegges". Tall fra økonomikontoret viser at Singsås bo- og dagsenter er den institusjonen som drives billigst pr bruker. Vi mener at feil opplysninger ble gitt kommunestyret angående brukernes pleiebehov ved Singsås bo-og dagsenter. Den som jevnlig besøker "hjemmet" ser det økende behov for hjelp. Noe som ikke kan måles i penger eller på andre måter, er trygghet og verdighet.

På Singsås er de fleste i sitt nærmiljø og kjente ser ofte innom og slår av en prat. Enkeltpersoner, lag og foreninger står jevnlig for underholdning her til stor glede for brukerne.

Pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter vil starte en underskrifskampanje for å få saken belyst og gjenopptatt i kommunestyret. Lister vil bli lagt ut flere steder i kommunen. Vi trenger din støtte!

Mari Elin Singsaas