Mange i distriktene er bekymret for superbussen

Kostnadene for innføring av superbuss i Trondheim ser ut til bare å øke og øke.

NEDSKJÆRINGER: I 2014 måtte distriktene måtte ta støyten for det store underskuddet som AtB pådro seg. Dette resulterte i et dårligere rutetilbud og reduserte stillinger og oppsigelser av sjåfører, skriver tillitsvalgte i Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet i dette innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

De siste tallene viser at kostnadene bare til holdeplasser vil øke med over 500 millioner kroner. Dette i tillegg til de øvrige kostnadene i prosjektet. Superbussen må, hvis den skal bli en suksess, lykkes med gjennomføringen fra dag én. Her tåles ingen feilskjær. AtB hadde ingen stor suksess med oppstarten av anbudet i 2013 og vi har ingen god følelse denne gangen heller. Dette har blitt et prestisjeprosjekt og skal gjennomføres koste hva det koste vil.

Frykten er at kostnadene ved igangsetting og gjennomføring av superbussene vil bli så store at fylkeskommunen etter hvert må begynne å redusere kostnadene. Reduksjon av kostnader vil som oftest bety nedskjæringer av rutetilbudet i distriktene. Dette skjedde i 2014 da distriktene måtte ta støyten for det store underskuddet som AtB pådro seg. Dette resulterte i et dårligere rutetilbud og reduserte stillinger og oppsigelser av sjåfører. Vi frykter at dette kan skje igjen.

For en stund siden kunne vi lese i Adressa at flybussen ikke lenger får lov til å stoppe og ta opp eller sette av passasjerer på de samme holdeplassene som superbussen, fordi flybussen nødvendigvis bruker lengre tid på av og påstigninger av passasjerer og bagasje. Vi frykter at det samme vil skje med regionbussene. De bruker også en del tid ved av og påstigning.

De aller fleste som reiser til soner utenfor trondheimssonen, betaler enten med kontanter eller bruker betalingsterminalene. Dette tar tid. Regionbussene har også med passasjerer som skal ha med seg kofferter, ski og annen bagasje som skal lastes inn i bagasjerommet. Vi kan ofte bli stående i flere minutter på holdeplassene igjennom sentrum. Hvis vi da blir til hinder for superbussene, vil det ikke gå lang tid før regionbussene kanskje må stoppe ved omstigningsterminaler utenfor byen og våre passasjerer må kanskje skifte buss både en og to ganger før de når bestemmelsesstedet. Da vil det ikke gå lang tid før busspassasjerene vil bruke privatbil når de skal inn til byen. Fordelen med dagens tilbud er at de som reiser med regionbussene til og fra byen, er at de slipper omstigninger og de kan gå av og på bussen der de skal.

Adressa hadde et nettmøte den 28.02 med representanter fra AtB og politikere. Der ble det sagt at regionbussene kanskje bare skulle stoppe ved St.Olavs, i Dronningensgt og ved Sentralstasjonen. Dette er altfor lite holdeplasser for regionbussene å stoppe på. Hvis regionbussene ikke får lov til å kjøre igjennom byen og sette av og ta på passasjerer som i dag, så vil passasjerene velge andre måter å reise inn til byen på. Dette kan igjen føre til nedgang i antall passasjerer og regionruter vil bli nedlagt.

Vi reagerer på at både AtB og politikere hele tiden sammenligner superbussene med de gamle leddbussene. De nye leddbussene som for en tid siden ble prøvekjørt, tar like mange passasjerer som superbussene. Hvis man investerer i nye leddbusser i stedet for superbusser, så slipper man å bygge om x antall holdeplasser for ca. 500 millioner kroner. Da kan også regionbusser og flybussen bruke de samme holdeplassene.

Tillitsvalgte i Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet