God behandling på legekontoret på Støren

Onsdag 10. mai skadet ett av barna seg i uteleken, og personalet fant det nødvendig å oppsøke lege for behandling av en fingerskade.

  Foto: John Lerli

Meninger

Vi kom inn umiddelbart og ble meget godt mottatt. Det var spisepause for personalet, men vi slapp å vente.

I etterkant har vi snakket om at behandlingen fra de ansatte var upåklagelig, noe vi ønsker å uttrykke i avisa.

Det går heldigvis bra med barnet og vi ble trygge på at fingeren ikke vil få varlig skade.

Per Daniel Rendum

Pedagogisk leder i Liøya barnehage