Din kommune - aktiv og attraktiv for lærlinger?

Skaun kommunes visjon er «aktiv og attraktiv»!

SYKEHJEM: Vi trenger stadig nye ansatte innenfor helse og oppvekst. Men det finnes så utallig mange flere yrker vi kan ivareta, skriver innleggsforfatteren. Her er elever fra Melhus videregående på praksis ved Horg sykehjem i fjor. De tre i gule t-skjorter er t.v Vibeke Karoline Høyseth, i midten Linn Maria Buskli og t.h. Linn Bolland Samdal, alle tre fra Ler.  Foto: Tor Arne Granmo

Meninger

Dette er ord som er positivt ladet og gir oss gode følelser. Vi er aktive og vi er attraktive, men hvem er vi det for? Jo vi er nok det for de aller fleste. Skaun kommune er en god kommune å bo i. En kommune med en administrasjon og politisk ledelse som styrer godt. Trygge arbeidsplasser og et positivt og målrettet blikk inn i fremtida!

Men hva med de unge her i kommunen? De som er på tur ut i arbeidslivet. Er vi aktive og attraktive for de? Hva gjør vi i Skaun kommune for denne gruppen? De fleste enheter tar imot både elever og studenter fra både ungdomsskole, videregående og også høyskoler. Men hva med lærlinger? Kan vi bli bedre her? Vi må forbedre statusen til fagarbeidere. Kanskje må vi inn allerede i ungdomsskolen å framsnakke yrkesfagutdanninga. Kartlegges det hva vi har behov for her i Skaun? Vet vi for eksempel at vi har en del voksne hjelpepleier i vår arbeidsstokk som nærmer seg pensjonistalder, kan det være at vi skal prøve å veilede ungdommen til å gå den veien.

Vi i Fagforbundet Skaun ønsker at Skaun kommune, og også landets øvrige kommuner skal sette et betydelig mer fokus på antall lærlinger. Vi i Skaun har for tiden lærlinger i helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette er selvsagt to yrker som er viktige å rekruttere innenfor vår kommune. Vi trenger stadig nye ansatte innenfor helse og oppvekst. Men det finnes så utallig mange flere yrker vi kan ivareta.

Hva med lærling innen kontor- og administrasjonsfaget? Eller IKT, feier eller vaktmester? Vi har et utmerket kjøkken på Rossvollheimen, - kan de være en aktiv og attraktiv arbeidsplass for en kokkelærling? Hva med lærling innen renhold, - eller som anleggsgartner? Det er fagarbeidere som er «grasrota» i kommune-Norge. Vi mener at vi må løfte frem fagarbeideren!

Heldigvis har vi nå kommet godt i gang med samlinger for veiledere og lærlinger her i Skaun. Personalavdelingen har jobbet godt med å få satt dette i et system, to lærlingekoordinatorer jobber for å få laget en «mal» for godt lærlingearbeid. Det er også noe vi i Fagforbundet mener er viktig. Vi må har gode veiledere som både har kompetanse og engasjement i veilederrollen. Rollen som veileder er noen ganger undervurdert. Det gjør noe med deg å være veileder, mange ganger kan man oppleve å «møte seg selv i døra»! Man må reflektere over egen praksis og noen ganger faktisk også endre kurs. Det å ha lærling på enheten er alltid utviklende og skaper nytenking og engasjement for faget.

Så vår oppfordring til både politikere og administrasjon i kommune-Norge er: la oss sammen sette fokus på lærlingearbeidet. Kan vi løfte blikket litt fremover, hva trenger vi av fremtidig arbeidskraft i vår kommune? Kan vi samtidig framsnakke veilederrollen og kanskje finne en løsning for å lønne veilederne, enten i form av kroner eller en fridag i ny og ned? Vi ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe for å jobbe videre med lærlingearbeidet, da helst både representert med både politikere og ansatte.

La oss skape en aktiv og attraktiv lærlingekommune!

Fagforbundet Skaun

v/hovedtillitsvalgt

Heidi Olsen