Midtre Gauldal helsesenter - tanker om en rapport

Jeg er pårørende til en bruker av sykehjemmet på Støren og en av de som ikke kjenner seg igjen i rapporten.

1. SIDE : En ting er jeg sikker på, betjeningen ved Midtre Gauldal helsesenter fortjente ikke den førstesiden, skriver innleggsforfattreren om Trønderbladets førstesideoppslag 7. mars. 

Meninger

Min bror, snart 92 år, har vært bruker i mer enn seks år. Jeg har besøkt ham jevnlig, ofte flere ganger i uka.

Han får det beste stell og pleie, og det som jeg synes er viktig, de har tatt vare på hans verdighet. Alltid velstelt og pent kledd når jeg kommer, og betjeningen behandler ham med respekt. Mitt inntrykk er at det samme gjelder andre brukere. De fleste eldre, også min bror, har sine særegenheter. At han blir dusjet og pusset tenner på tidspunkt som ikke passer ham, ser jeg ikke bort fra, men jeg vil ikke kalle det tvang. Jeg tror at om han skulle bestemme personlig hygiene, ville mye av hans verdighet forsvinne.

1. side av Trønderbladet 7. mars likte jeg ikke. Med store bokstaver å beskylde pleiepersonell for ulovlig bruk av tvang er stekt, jeg er klar over at det henvises til en rapport. En god journalist ville, før det ble skrevet, gjort egne undersøkelser, research kalles det på fagspråket. Jeg ser ikke bort fra at 1. side da hadde sett annerledes ut.

Jeg er ikke sikker på at Trønderbladet og lokalsamfunnene de skal betjene, er tjent med slike "Dagblad-oppslag".

En ting er jeg sikker på, betjeningen ved Midtre Gauldal helsesenter fortjente ikke den førstesiden.

Asbjørn Folstad