Leserinnlegg: Nå skjer det mye i nedre Melhus

Arbeidersamfunnet Asbjørn er fornøyd etter kommunestyrets vedtak.

STYRET: Første rekke fra venstre Ingunn Nervik Isaksen, Anna Schei Lorentzen, Anne Grethe Tevik. Andre rekke; Eirik Grøseth Sund, John Erik Alvestrand, Rune Laugsand og Per Olav Skurdal Hopsø. I tillegg er Ina Kvam Leraand med i styret.  Foto: Arbeidersamfunnet «Asbjørn»

Meninger

I Arbeidersamfunnet «Asbjørn» er vi svært fornøyd og stolte over dette. Vi er i posisjon i kommunestyret, med ordfører fra Arbeiderpartiet, og har store muligheter til å påvirke gjennom politikken og dermed vedtakene som blir gjort.

Ny Gimse skole med idrettshall

I vårt partiprogram har vi bygging av ny Gimse skole som en av våre mange viktige saker og bygging er allerede vedtatt. I tillegg er det nå besluttet at det i konkurransegrunnlaget beskrives en hallflate 2 som en opsjonsmulighet i en entreprisekontrakt. Dette betyr at potensielle utbyggere kan komme med forslag til en økonomisk gunstig løsning for en ekstra hallflate. Denne saken jobber vi nå videre med for å kartlegge behov og finne et godt økonomisk grunnlag for 2 hallflater.


- Helst skulle vi hatt en storhall

Melhus IL frykter planlagt idrettshall på Gimse blir for liten helt fra starten av.

 

Ny sentrumsplan

I tillegg skal vi i gang med utarbeidelse av ny sentrumsplan. I den forbindelse er det, i samarbeid med Høyre og KRF, vedtatt å innføre midlertidig forbud mot tiltak i Melhus Sentrum. Dette gjelder ikke påbegynte prosjekter eller samfunnsnyttige tiltak som normalt vedlikehold og drift av veger, jernbane, etc. Vedtaket begrunnes med at Melhus Sentrum skal planlegges på en god måte gjennom å få en ny og oppdatert plan for området. Det legges med andre ord til rette for arbeidsro i planleggingsfasen, og at nye tiltak som kan forstyrre dette ikke bør settes i verk før planen er vedtatt. For den som har fulgt utviklingen i Melhus sentrum over lengre tid er det ikke vanskelig å være enig i at man trenger arbeidsro for å få til en god plan som gagner innbyggere og næringsliv.


Vedtok byggeforbud i Melhus sentrum

Heftig debatt i kommunestyret.

 

Kommunen har sammen med Melhus Videregående Skole over flere år leid Monstusletta, også kjent som Hallsletta. Arealet benyttes i dag som friområde med ulike aktiviteter bl.a. i forbindelse med Sagauka. Nå er det vedtatt at kommunen kjøper sletta og det søkes omdisponert til offentlige formål. Det er naturlig å ta området med i arbeidet med ny områdeplan for Melhus Sentrum. Dette er svært gode nyheter for kommunens innbyggere og det er gjort en god jobb både av ordfører og rådmann for å ha fått dette plass.


Hallsletta kan få en hall oppå

Kommunestyret vedtok å kjøpe enga, og Jens Otto Havdal foreslår at den nye idrettshallen bygges der.

 

Det vil skje mye i Nedre Melhus i tiden framover, og vi i Arbeidersamfunnet Asbjørn, vil fortsatt være med å sette preg på politikken som skal føre til et trivelig og innbydende sentrum til det beste for innbyggere og næringsliv.

Arbeidersamfunnet Asbjørn

Eirik Grøseth Sund

Leder