Støtte til innbyggere i og utenfor ulvesonen

Uttalelse fra medlemsmøte i Midtre Gauldal Senterparti.

Denne ulven ble felt i Snillfjord 5. april 2013.  Foto: Lars Olav Lund (SNO)

Meninger

Midtre Gauldal Senterparti har i lengre tid fulgt med i debatten rundt ulvens tilstedeværelse i Norge, og den belastning som innbyggerne i og utenfor ulvesonen må tåle.

Beboere på bygda som opplever utrygghet og frykt har v,år fulle støtte og sympati!

Det skal ikke være slik i dette landet at ulven skal skremme barn og voksne tett innpå bebygde områder. Trygge og gode oppvekstvilkår i forhold til rovdyr må være en selvfølge for alle.

Vi må sette vår lit til at regjeringen får redusert ulvebestanden slik Stortinget har bestemt!

Odd Vårvik, leder