Kompetanse og sunt bondevett i Trondheim, men ikke hos naboene

Nå kjøres siste rest av E6-myra ut etter vinterens deponering.

RESSURS: E6-myra benyttes som ressurs til jordforbedring, skriver innleggsforfatteren. Privat foto  Foto: Privat foto

Meninger

Myra benyttes som ressurs i dyrkajord med høy utbyggingsklasse for å konverteres til høy fruktbarhetsklasse. Alt for gjenbruk og et ledd i god jordforbedring. Dette skjer etter en idedugnad mellom reell faglig kompetanse og sunt bondevett.

Men, bare i Trondheim kommune, hvor det koster et frimerke i forenklet byggmelding, hvis landbruksmyndighetenes ABC følges. I nabokommunene brennes fingrene i byråkratiet ved nytenkning. Der kreves det planbehandling for opptil 50.000 kroner med saksbehandlingstid lenge etter bilene ligger i minst 90 på nyveien.

Truende bøter for utkjøring av myr i tide for at pakka jord skal få tilbake pusten, ligger skyhøyt over råkjøring på ny E6´n. Det til tross for at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har arrangert interkommunalt avrenningsseminar, for bøndene som konkurrerer med havbruksnæringa, om å drive kjemisk krigføring mot vassdrag og vannlivet – uten at noe skjer med hverken ris eller gulrot som virkemidler.

Kjetil Østhus

Kystpartiet Trøndelag