Brøytestikker nok en gang

Hvordan stikkene skal plasseres er en ting, hvordan de blir plassert er en annen sak.

  Foto: Trønderbladets arkiv

Meninger

Langs Krogstadvegen på Hovin, som er uten asfalt, er stikkene plassert godt utenfor vegskuldera, opptil 25-30 cm.

Etter av vegvesenet siste sommer foretok en skikkelig grøfterensk langs vegen, ble det til dels skikkelige grøfter på begge sider av vegen.

Tidligere i vinter var grøftene fylt med snø og man så ikke hvor vegskuldra var. Resultatet var at flere biler havnet i grøfta og måtte ha hjelp for å komme opp. Bilistene var nok ikke klar over at stikkene sto i grøfteskråningen.

Senere har vegvesenet sørget for en utbedring av veg like sør for det gamle stenbruddet og satt opp autovern på en strekning langs vegen, bra.

Men, hvorfor ikke hevet vegen med en meter og unngått at vegen fra tid til annen er stengt på grunn av flom, det er en sak som gjentar seg nesten årlig når det kommer mye nedbør?

Kjell Hovin