Leserinnlegg

Uetiske fiskeregler

Dessverre ser det ut til at det kun er økonomiske interesser som styrer forvaltningen, og ikke hensynet til laksen.

OMSTRIDT: Fiskekvotene gjør at mange laks settes ut i elva igjen. Denne praksisen er det delte meninger om. (Illustrasjonsbilde, fiskerne på bildet har ikke noe med catch and release å gjøre) 

Meninger

I den norske befolkningen står fiske og laksefiske sterkt. Dette henger sammen med vår historie hvor fiske alltid har vært knyttet mot et nytteaspekt.

I senere tid har derimot laksefiske blitt knyttet til en egotripp og underholdning for en menighet av «fangst og slipp»(CR)-elite, der det fiskes uhemmet og uten begrensning. Enkelte kan ta opp to. 6–8 lakser pr døgn, som settes ut igjen.

Jeg har registrert at noen er ganske ivrige til å spre det «glade budskap» over eteren, kombinert med en betydelig cowboy-faktor. Noen laksefiskere tvitrer, blogger og bruker dedikerte facebook-grupper hvor de overgår hverandre i skrytebilder. Laksen holdes opp i været. Bildene tas, videofilmes og til slutt kysses og takkes for kampen, før den settes tilbake i elva. Dette er stikk i strid med CR-regler, der laksen ikke skal opp av vannet før den avkrokes. Dessuten skal CR-fiske stoppes ved vanntemperatur over 18 grader. Se brosjyre om gjenutsetting av fisk, utgitt av Norske lakseelver og NJFF.

Fiskere som bryter disse reglene må fratas fiskeretten og utelukkes fra elva. Dette overholdes ikke i elver som Gaula, som jeg kjenner best.

En god del av laksen tåler ikke denne behandlingen. Personlig fant jeg sju døde lakser i Øvre Gaula i august 2015.

Dessverre er sportsfiske etter laks i økende grad basert på CR-fiske. Denne metoden er lovstridig og uetisk (se lov om dyrevelferd §3).

Jeg har en ganske stor bekjentskapskrets av ikke-laksefiskere. Alle er hoderystende sjokkert over denne praksisen. Skal framtidens laksefiske få aksept i befolkningen må fangstkvoten gjelde også for CR-fiskere. I Gaula i år er kvoten fire lakser (én per døgn og to per uke). Denne kvoten må selvsagt gjelde for CR-fiskere. Har de tatt kvoten skal de ut av elva og ikke drive «fangst og slipp» på en sårbar bestand. Dette Gaula lakseforvaltning gripe fatt i, og få CR-fisket i ordnede forhold. Dessverre ser det ut til at det kun er økonomiske interesser som styrer forvaltningen, og ikke hensynet til laksen.

I stedet lages det uforståelige og tåpelige regler og lover (noen på detaljnivå), som har liten relevans til laksefiske.

Jeg vil til slutt sterkt oppfordre laksefiskere, NJFF, Mattilsynet og miljøvernorganisasjoner til aktivt arbeide med å få slutt på dette uhemmede CR-fisket. Dette fisket må komme inn i ordnede forhold!

Bjørn Drøyvoll, laksefisker