Jeger og fisk trekker seg fra laksesamarbeid

Arild Gjertsen: - NJFF Sør-Trøndelag ønsker ikke å være et alibi eller et gissel for havbruksnæringen.

FYLKESLEDER: NJFFs leder i Sør-Trøndelag, Arild Gjertsen fra Melhus.  Foto: Petter Fløttum

Laks

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Sør-Trøndelag trekker seg med øyeblikkelig virkning fra arbeidet med å planlegge og gjennomføre konferansen Laksedialog Trøndelag.

Konferansen er styrt av Sintef og er et initiativ fra fylkeskommunene i Trøndelag, og hensikten var å dempe konfliktnivået mellom villaksinteressene og havbruksnæringen.

Men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er ikke fornøyd med samarbeidet: - NJFF Sør-Trøndelag ønsker ikke å være et alibi eller et gissel for FHL, heter det i en pressemelding.

NJFFs leder i Sør-Trøndelag, Arild Gjertsen sier: - Vi vil fortsette arbeidet med å sette fokus på havbruksnæringens manglende omdømme, deres sviktende vilje til å rydde opp etter seg på områder som; sykdomsproblematikk, lakselus, rømning og forurensning. Havbruksnæringen bør lytte mer til folket, vitenskapen og ta oppfordringene som kommer med å flytte virksomheten inn i lukkede anlegg. Først da vil næringen fremstå som troverdig.

Gjertsen understreker at det er ikke næringen i seg selv de vil til livs, men måten de driver på. NJFF Sør-Trøndelag savner vilje og initiativ til å utvikle dette området og er skuffet over at FHL velger å bruke store midler på forskjønnende tv-reklame fremfor konkrete tiltak for å rydde opp etter næringens negative miljøpåvirkning.

Laks