| Gledelig sesongslutt gir håp for framtida

Innsiget av mellom- og smålaks tok seg opp mot slutten etter en særdeles svak åpning på laksefisket i år. Nå tror lakseforvaltningen man endelig kan få god gyting igjen i høst.

Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning har stått midt oppe i en opphetet diskusjon om Gaulas fremtid etter en rekordsvak innledning på laksesesongen. Nå tror han tiltakene som har blitt gjort kan gi en god gytehøst. 

Laks

Etter et rekordlavt innsig tidlig i sesongen ble det nær krisestemning rundt laksefisket i Gaula. Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning sto midt oppi all kritikken, og innrømmer at det har vært tøft.


- Å fiske laks er ingen rettighet

...det er et privilegium.

– Vi fikk en veldig travel og vanskelig sesong på grunn av det støynivået som utviklet seg. Det har til tider vært trasig å stå midt i en debatt jeg mener startet på feil grunnlag, sier han.

– Debatten dreide raskt i retning av hundre prosent gjenutslipp, og det har aldri vært intensjonen fra lakseforvaltninga si side. Dette handler i bunn og grunn om det høstbare overskuddet, altså hva det er forsvarlig å ta ut av elva. Overskuddet vi hadde i 2013 tilsa at vi måtte være veldig forsiktige. Det har vi nå vært gjennom de tiltakene vi måtte sette i gang, blant annet med fredning av hunnlaksen.

– God magefølelse

Rognes forteller at rundt 1100 mellom- og storlaks ble satt tilbake i elva i år, noe han mener kan bli avgjørende for gytingen i høst.


Kjempelakser på tampen av sesongen

Manfred Raguse fikk 18-kilos laks 26. august, men sesongens største kom etterpå.

– Vi hadde en svært dårlig start med innsig på bunn, kanskje det dårligste noensinne. I siste halvdel av sesongen, da vannet kom tilbake igjen, fikk vi bedring. Da kom det en del ny mellom- og smålaks. Starten ble altså verre enn fryktet, og slutten ble bedre enn frykta, sier han.

– Det gjør at jeg har en svært god magefølelse for gytinga. Den har jeg tro på, og det er sårt tiltrengt. Vi har ikke hatt god gyting på to-tre år, med påfølgende svake årsklasser.

Spådommen slo til

Den endelige fangststatistikken viser at det i år ble tatt nær 15,5 tonn laks i Gaula, mot fjorårets 13,8.

– Min spådom før sesongen var at den ville bli rimelig lik 2013, med litt økt fangstvolum på bakgrunn av økt innsig av mellom- og smålaks. Det vi nå ser er at vi ligger rundt ett tonn over fjoråret, og at vi har litt bedre fangst på nettopp disse fiskene, sier Rognes.


Tapere i laksefisket   

Reduserte bestander av laks gir stengte elver, innkortet sesong og strenge fangstkvoter. Tapet er det lokalsamfunn, sjølaksefiskere, elveeiere, sportsfiskere og villaksen som tar.

– Bakgrunnen for det jeg sa tidlig i år er lusesituasjonen. I fjor var angrepene moderate, og da ser vi at ensjøvinterfisken er tilbake i år. Det ser derimot verre ut for smolten som gikk ut av elva nå.

Bekreftelse etter gyting

Med tanke på neste år kjøres det nå en bred prosess for å finne ut hvordan sesongen skal håndteres. Ungfiskundersøkelsene er i gang, og det skal også gjennomføres en drivtelling i høst.

– Den endelige bekreftelsen på om vi har gjort det rette eller ikke i år får vi nå med gytinga.