Debatt:

Fang og slipp bør forbys

Det må bli en slutt på at en del fiskere skal få bedrive dyreplageri.

HENGES OPP: Laksefiske i Gaula. Laks er veies og henges opp. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX  

GAULA: «Fang og slipp» er ikke noe norsk fenomen, men innført av rike utenlandske fiskere, som desverre har inn ført dette i Gaulavassdraget, skriver innleggsforfatteren. Her skylles laksen i elva.   Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Laks

En ny laksesesong står for døra, med de håp, forventninger og spenning for alle Gaulavassdragets fiskere.

Les også: - Laksen biter på 4 grader

De aller fleste av disse, tenker først og fremst på villaksstammens ve og vel, både når det gjelder å bevare stammen i vassdraget, samt at fisket foregår i henhold til de retningslinjer Mattilsynet og dyrevelferdsloven retter, slik at laksen ikke lider unødig.

Dessverre er det en del fiskere som forfekter, og praktiserer ideologien «fang og slipp», der laksen etter å ha vært plaget på halvtimesvis med «kjøring» i elva, tas på land, frigjøres fra alle krokene med mothaker på, og mer eller mindre stresset, ukjørt og skadet i munnpartiet og gjeller, settes ut i elva igjen.

Les også: Harde fronter i firkekonflikt

Dette er dessverre en villet strategi fra Gaula elveeierlags side, under dekke av bevaring av laksestammene, noe de ikke har dekning for.

Organisert dyreplageri

«Fang og slipp» er en villet form for organisert dyreplageri i Gaula elveierlags regi, og er et klart brudd på dyrevelferdsloven, samt Mattilsynets egne regler og retningslinjer. Skal disse følges, så er fang og slipp i realiteten forbudt.

Det forundrer meg også at Mattilsynet ikke følger opp sine retningslinjer bedre i praksis enn de gjør, med kontroller i elva.

Etter at «fang og slipp» i flere år er blitt praktisert, er det ikke uvanlig å finne død laks langs bredden av elva.

«Fang og slipp» er heller ikke noe norsk fenomen, men innført av rike utenlandske fiskere, som desverre har inn ført dette i Gaulavassdraget, og agiterer for denne uetiske fiskeformen, under påskudd av å bevare laksestammen.

Er laksestammen i fare, må andre innstrammingstiltak innføres. Jeg har tatt opp problematikken rundt det med» fang og slipp», både skriftlig og muntlig innad med ledelsen i laget, samt med Mattilsynet på Støren, uten særlig gehør.

Foreslår forbud

Nå sist fremmet jeg et forslag overfor representantskapet, som er lagets øverste organ, om et forbud mot «fang og slipp».

Det må bli en slutt på at en del fiskere skal få bedrive dyreplageri under dekke av «fang og slipp».

Som rettighetshaver og medlem i Gaula elveeierlag, kan jeg ikke akseptere denne formen for håndtering av levende organismer. Jeg forventer nå, at elveeierlaget tar alvoret i saken innover seg, og på sikt forbyr «fang og slipp». Til slutt vil jeg få ønske alle fiskere som etterlever Mattilsynets retningslinjer, samt det de skriver i sitt brev til elveeierelagt av 01.03.2016, lykke til og skitt fiske.