Om Trønderbladet

Her finner du noen fakta om avisa.
Om avisa

Utgiversted: Melhus, Sør-Trøndelag

Ansvarlig redaktør: Lars Østraat

Dekningsområde: Hovedsakelig Melhus og Midtre Gauldal

Kommer ut på papir: Tirsdag og fredag

Nettutgaven: tronderbladet.no gir deg nyheter hver eneste dag

Godkjent opplag: 4200 eksemplarer (2019)


Trønderbladet ble grunnlagt i 1979, da med navnet Melhusbladet. Det var Åsmund Snøfugl og kona Anne Sveberg som startet opp avisa hjemme i eneboligen sin i Potten på Melhus. 

Snøfugl var redaktør og drev avisa fram til 1996 da han solgte Trønderbladet til Adresseavisen. Det nye styret i Trønderbladet ansatte journalist i avisa, Gerd Søraa, som redaktør og daglig leder.

Trønderbladet har vært navnet siden 1986, etter at avisa det samme året hadde kjøpt opp konkurrenten Gauldalsposten (Nåværende Gauldalsposten kom i gang 22 år senere, i Midtre Gauldal, i 2008).

Trønderbladets redaksjonslokaler finner du i Thoragården i Melhus sentrum (Melhusvegen 505), hvor vi flyttet inn høsten 2018. I vårt lokalkontor i Støren Næringssenter kan vi treffes etter avtale.

Trønderbladet er politisk uavhengig. Avisa er en del av mediekonsernet Polaris Media, i likhet med Adresseavisen og de trønderske lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge, det vil si Opdalingen, Avisa Sør-Trøndelag, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Bladet og Innherred, samt Brønnøysunds Avis.

Om avisa