Denne uka oppfordrer Vitenskapsmuseet barn til å bruke fantasien i et eget verksted inne på Newtonrommet. Der får barna skape sitt fantasidyr til å se nesten like levende ut som det engang var slik museets preparanter gjenskaper dem.

Som inspirasjon og forbilder på hvordan kunstnere lar seg inspirere av naturens eleganse til å gjenskape hovedlinjene i kunstferdige framstillinger i helt andre materialer, viser Jan Berg fra Melhus fram en havørn laget av sammensveisede hageredskaper fra garasjen sammen med andre fugler og dinosaurer i samme materialer.

Hagedesigner og billedkunstner Solvor Leistad i Bakklandets Allsidige Selskap stiller ut sin elg av hønsenetting og andre metallskulpturer inspirert av naturen. Begge er glødende opptatt av gjenbruk og har stor tiltro til barns kreativitet og evne til å se muligheter der voksne bare ser "søppel".

En av skulpturene er Jan Bergs fantastiske mygg, og den er avbildet med lyrikk av sambygdingen Trygg Hansen. Samarbeidet mellom Berg og Hansen har også gitt som resultat en serie illustrerte dikt i Trønderbladet  i vinter.

I dag åpner utstillingen, og Jan Bergs skulpturer heter  Dinosaur, Jomfrutrane, Havørn, Mygg, samt en skulptur som ennå ikke har fått navn. De besøkende på utstillingen oppfordres til å komme med navneforslag på den sist ankomne "fugl" som ikke har vært observert i Norge tidligere.

- Navneforslaget som blir brukt blir selvsagt premiert, opplyser kunstneren. Et bilde av den ene figuren, myggen, er til salgs. Trygg Hansen har skrevet dikt til bildet.

- Det er mye spennende og interessant å se i Vitenskapsmuseet som så avgjort er verdt et besøk i skoleferien, oppfordrer Berg.

Melhus-designer stiller ut smykker