Mange til Melhus for å lære å ta vare på bygninger