Alle gikk til teori og praksis med stor iver, og vil etter kurset bygge seg egen ovn hjemme eller på hytta, ifølge en pressemelding fra arrangørene.

Ovnene kan ikke flyttes. Men ved Låna blir det forsøkt å ta vare på dem i første omgang fram til slåttonna den 29. juni, slik at det kan bakes og stekes i dem da. Kanskje kan de berges til den store høypressedagen sist i august. For neste kurs med ovnsbygging er planen at ovner skal få både understell og overbygging slik at de kan brukes på nytt og på nytt.