Det blir kø rundt varden, og boka, for å kvittere ut at man har vært her. Folk benker seg på rabber òg heller, her nytes medbrakt niste. Det dufter kaffe, kakao og påskefrukta framfor alle, - appelsin, - på Omnfjellet.  Foto: Per Børø

Alt badet i sol skjærtorsdag 2022

Man skal kvittere ut at man har vært her. Folk benker seg på rabber òg heller, her nytes medbrakt niste. Det dufter kaffe, kakao og påskefrukta framfor alle, - appelsin, - på Omnfjellet.