- Det har vært litt tabu - men det er stort engasjement for å hjelpe