Steinar Garberg fra Børsa er kåret til månedens håndverker i juni. Bak kåringen står Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk.

Hverdagsmennesker gjenskapt i leire er blitt Steinar Garbergs varemerke.

Garberg tok mastergrad i kunstfag i 1984.I den praktiske delen av arbeidet med mastergraden laget han skulpturer:

- Jeg tok utgangspunkt i mitt oppvekstmiljø på Skjetlein jordbruksskole. Menneskene omkring meg, gjerne de tilårskomne, var preget av et liv og hadde derfor tydelige karaktertrekk. Jeg mener at bygdefolk har tydeligere karaktertrekk enn for eksempel byfolk!, hevder han, med glimt i øyet.

- Så inspirasjonen får jeg altså ved å bruke øynene og samtidig være aktivt til stede i lokalmiljøet. Jeg har alltid vært en tegner – rabler over alt – spesielt ansikter, legger han til.

Begrunnelsen for kåringen:"Steinar Garberg er kjent for sin evne til å gjengi ulike folk og typer i leire. Det sies at han lager kunst av hverdagsmennesket, og det er en treffende beskrivelse. Garberg er en dyktig håndverker og erfaren kunstner, med en helt egen observasjonsevne. Arbeidene hans er laget med både humor og varme, og frembringer ofte gjenkjennelse og smil. Han har også bidratt til formidling av kunst og håndverk, gjennom mangeårig undervisningsgjerning. "