Kultur

Årets 50-årskonfirmanter på Støren

Første rekke fra venstre: Eldbjørg Aune, Lisbeth Rørosgård, Dordi Nyeng Nome, Karin Midthjell Bakk, Turid Ingeborg Moe, Tove B. Rekstad. Andre rekke fra venstre:Bodil Rønning, Oliv Holshaug, Sigrid Kleven, Solveig Mosand, Hanne Skaugen, Grete Engen, Anne-Britt Andersen, Elsa Bjerke, Bente Eidsmo. Tredje rekke fra venstre: Ola Haukdal, Ove Løhre, Eilif Peder Folstad, Hans Erik Gynnild, Sokneprest Ole Dahle. Fjerde rekke fra venstre:Morten Flåteplass, Svein Midthjell, Kjell Larsen, Odd Bakk. Foto: Fotograf Eidsmo Melhus / Støren
Konfirmasjonsdagen, 1971 - Her er det en svært dyster gjeng som hadde fått beskjed av presten at de måtte være alvorlig. Og i den tiden adlød man presten. Første rekke fra venstre: Eldbjørg Aune, Sigrid Kleven, Sokneprest Lauvås, Oliv Grytdal, Anne Grete Rogstad Øyan. Andre rekke fra venstre: Turid Ingeborg Moe, Aud Lisbeth Rørosgård, Aud Olli Johansson, Elsa Bjerke, Solveig Oddny Mosand, Bodil Johanne Rønning, Dordi Nyeng, Tove Bogen, Bente Eidsmo, Lill Kari Folstad, Unni Irene Haltli. Tredje rekke fra venstre: John Reitan, Sverre Sneen, Morten Flåteplass, Hanne Marie Bjørnås, Grete Kirsten Engen, Anne-Britt Andersen, Knut Erik Enger, Tor Olav Grytdal, Arild Wiig. Fjerde rekke fra venstre: Odd Bjarne Bakk, Geir Arne Blomhaug, Ove Løhre, Ola Haukdal, Svein Midthjell, Hallgeir Morten Røttum, Geir Ivar Granmo, Eilif Peder Folstad, Frank Tidemann, Jens Frode Rogstad, Bjørn Fjeldsø, Hans Erik Gynnild, Kjell Johan Larsen. Foto: Bjarne Eidsmo