«Pilgrim Crossing Borders» er en pilegrimsstafett med mange deltakere fra flere land. De skal bringe en spesiallaget pilegrimstav med en tilhørende dagbok, helt fra Trondheim til Roma, og så videre til Jerusalem.

På onsdag startet ferden ved Nidarosdomen, og gikk så til Sundet gård på Leinstrand.

Torsdag morgen tok Torgeir Gunleiksrud fra Melhus over som stavbærer, med ansvar for å bringe pilegrimsstaven trygt til Skaun kirke på Venn, hvor ordfører Jon P. Husby tar over oppgaven.

– Målet er å skape blest om moderne pilegrimsvandring. Det er fredsskapende, og ikke minst en kulturutveksling, forteller Gunleiksrud.

Stafetten er en ide skapt i fellesskap mellom norske og italienske pilegrimer, og har vekt stor interesse blant likesinnede i andre land på kontinentet.

– Det har aldri vært et mål at noen skal gå hele veien. Dette er en stafett, smiler pilegrimsprest Einar Vegge.

Stafettstaven skal etter planen komme til Roma den 14. oktober, så til Jerusalem den 25. oktober, og til slutt helt til Jordandalen, hvor ferden avsluttes med en gudstjeneste hvor biskop Tor Singsås skal delta, den 1. november.

Surt og kaldt vær la ingen stor demper på stemningen på pilegrimsferden over elvemunningen til Gaula ved Øysand.