Singsås kirke: 1. rekke fra venstre: Magnhild Bogen Mosand-Sissel Vinsnesbakk, prest Ole Dahle, Kristin Stornes, Inger Winsnes Fløttum. 2. rekke f.v.: Jon Willy Høen, Karstein Sørløkken, Grete Reppe Skjærvold, Ellinor Kulmo, Oddveig Øyan Fagerbekk, Haldis Forodden Hegseth, Bård Buseth, Arnt Bjørnli. 3. rekke f.v.: Bjørn Hovstad, Per Harald Buseth, Olav Hovstad. Foto: Ane Aunøien Moen