Kultur

Disse lagene og foreningene får kulturmidler i Midtre Gauldal

Her ser vi noen av medlemmene i Soknedal og Støren skolekorps på 17. mai. Det er vedtatt at nevnte korps er blant aktørene som får kulturmidler. Foto: Gunn Heidi Nakrem