Kultur

Korpset vokste under pandemien - nå er det nye prøvelser

foto
Horg og Flå skolekorps har hatt en økning av medlemmer i korpset, til tross for nedstenging under pandemien. Foto: Tor Arne Granmo