Forsinket feiring for 50-årskonfirmantene i Flå kirke

foto