Her er 50-årskonfirmanter Singsås og Budalen

foto