Kultur

Her er 50-årskonfirmanter Singsås og Budalen

50-årskonfirmanter i Budal kirke: Fra venstre foran Mary Storrøsæter, prest Hans Ole Sveia, Marit Storlimo. Bak fra venstre Gjertrud Moen Vongraven, Odd Arnold Sørløkken, Norvald Storli, Oddny Kristin Storli Arnesen. Foto: Ane Aunøien Moen