foto
Barna gikk til arbeidet med liv og lyst, satte en og en potet, dekket over med litt jord, gikk ned raden, og sprang tilbake til Arne Qvenild som gav hver en ny potet for setting. Barna gikk til arbeidet med liv og lyst. Foto: Prestegårdslåna /Bygningsvernsenteret

Den store potetsettedagen

Over 20 barn fra Presttrøa barnehage satte poteter, med største iver og lydhørhet.