Stor aktivitet i bygdekvinnelaga i Singsås og Soknedal