Bilder fra 8. mai i Soknedal. Alle foto: Soknedal Historie- og museumslag

foto
Fredsmarkering i Soknedal kirke. Ved det ukrainske falgget står Mateusz Zukowski (f.h.) bor på Rognes, Per Eilif Ekle i Soknedal historielag og tre ukrainske deltakere under fredsmarkeringen.

Soknedal Historie- og museumslag hadde tatt på seg oppgaven med å flagge ved skolen og tjenestesenteret, opplyser leder i laget, Per Eilif Ekle.

Videre ble det arrangert en fredsmarsj før fredsmarkeringen i Soknedal kirke om kvelden 8. mai.

foto
Flagget heist ved Soknedal tjenestesenter.

Spesielt invitert til markeringen 8. mai var ukrainere som er kommet til Midtre Gauldal. Overskuddet av kvelden gikk uavkortet til Frivilligsentralens arbeid for flyktningene.