Fra arkivet: Skrev det siste ordet kirkeboka

foto