Samlet inn 2.400 stedsnavn: – Et viktig kulturhistorisk løft

foto