Korkonsert i Melhus kirke med engelsk gjestekor

foto