Kultur

To barn ble døpt ute

Oliver Møinichen Bollandsås Antonsen får møte menigheten etter at han er blitt døpt av sokneprest Dagfinn Bjerkestrand. Steffan Antonsen og Elin Møinichen Bollandsås er foreldre. Foto: Gunn Heidi Nakrem