foto
De har blitt gode venner disse fire, og de drar mer enn gjerne på jakt sammen - både i regi av skolen og på fritiden. Fra venstre: Emma, Emil, Åsmund og Noah. Foto: Privat

Vingevilt – en elevbedrift med øye for bærekraft: - Noen i klassen selger boller i kantina, men det passer ikke for oss

Elevene i elevbedriften Vingevilt har kombinert skole og hobby. Gjennom rypesalget ønsker de å formidle bevissthet om bærekraft og naturen.