- Mye kan forebygges gjennom å ha riktig utstyr og ikke minst vite hvordan man bruker det. Rask varsling og det å komme seg fort ut, er også helt avgjørende, sier Janne Lise Jønland i en pressemelding.

Samarbeid

Hun er leder i Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgruppe i Melhus kommune og opptatt av at flere skal bli bevisst på hva som skal til for å skape tryggere hjem.

Sanitetskvinnenes beredskapsgruppe samarbeider med Gauldal brann og redning om å arrangere trygghetstreff, for å lære flere å forebygge brann hjemme hos seg selv.

Rundt 60 personer dør i brann hvert år i Norge, og eldre og pleietrengende er spesielt utsatt.

Trygghetstreffet skal foregå på Horg bygdatun 15. september. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Brann og redning

Torsdag 15. september blir det arrangert et trygghetstreff på Horg bygdatun. Det setter opp busstransport for de som ikke kan komme med egen bil, fra Gåsbakken, via Korsvegen, Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, og Audio Pluss Norge AS kommer fra Støren for å gi informasjon om hvilke muligheter og hjelpemidler som finnes for de med høreapparater.

– Vi i Norske kvinners sanitetsforening og Gauldal brann og redning, gleder oss til å møte alle på Horg bygdatun den 15. september, sier Jønland.

Det blir servert lapskaus, levert fra Horg sykehjems kjøkken. Kaffe og kaker. Håvard Karlgård og Kåre Onsøyen kommer med sang og spill.